connect(); $strPageType = $_GET['strPageType']; $lngContentID = $_GET['lngContentID']; $lngFotoboekID = $_GET['lngFotoboekID']; if($strPageType == "") { $strPageType = "homepage"; } //$page = $db->getArray('SELECT * FROM pages WHERE ID = '.$id.' ;' ); ?> Schneiders betonbouw

Naar home

Schneiders betonbouw, gespecialiseerd in het storten van betonfundaties van woningen en utiliteitsbouw. Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Schneiders betonbouw
getArray('SELECT * FROM content WHERE ContentID = '.$lngContentID.' ;' ); echo "
"; echo '

'.$page[0]["Titel"].'

'; echo $page[0]["Content"]; echo "
"; //fotoboeken? if( $lngContentID == 2 ) { $pages = $db->getArray('SELECT * FROM fotoboeken ORDER BY titel;' ); if(count($pages) > 0) { ?>

Foto impressies

".$page["Titel"]."
"; } ?>
getArray('SELECT * FROM fotoboeken where FotoboekID = "'.$lngFotoboekID.'";' ); $strTitel = $page[0]["Titel"]; $strOmschrijving = $page[0]["Omschrijving"]; ?>

"; $i++; } //echo "filename: $file : filetype: " . filetype($dir . $file) . "\n"; } ?>

Ga terug